Tembikar dan Penggiling Roti

mari mandiriRasulullah SAW adalah sesosok idola yang tiada bandingnya,. Seorang ayah yang teramat bijaksana dalam mendidik dan membesarkan putra – putrinya,. ketika putri terkasih Fatimah az Zahra menikah dengan Ali bin Abi Tholib, dengan bijaknya beliau memberikan hadiah yang penuh makna,. Mengingati perjuangan Ali dalam ikhtiar penggenapan diennya, yang menjual baju perangnya yang telah koyak sebagai mahar,. Di hari bahagia, mereka mendapatkan kado spesial dari baginda Rasulullah SAW,. Hadiah itu adalah tembikar dan Penggiling Roti.

Sahabat, tiada lain dan tiada bukan, maksud dari baginda Rasulullah memberikan hadiah tersebut adalah agar putri terkasihnya dapat segera mandiri dalam kehidupan penikahannya,. dalam kesederhanaan yang berlandaskankan keimanan,. Merakit dan menaiki bersama rakit bahtera rumah tangga mengarungi samudra kehidupan untuk dapat berlabuh di surga-NYA,.

Ya, tembikar dan penggiling roti. Dua benda yang menasehatkan akan kewajiban seorang istri tentang bagaimana keharusan menjaga kehormatan suami dan rumahnya, menjadi pelayan terbaik bagi kehidupan sang imam dalam hidupnya,.

Sahabat, mari bersama berhikmah dan terus berikhtiar untuk i’tibak Rasul,. Segera mandiri setelah menikah, dan kelak dapat memberikan bekal terbaik bagi putra – putri kita ketika mereka menikah kelak,..

InsyaAlloh, 5 April 2013 genap kami sepekan menempati kontrakan kecil kami,. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dan bertambahnya keimanan sehinga menjadi pohon yang rindang dan kuat. Aamiin ya Robbal’alamiin….. ^_^

Iklan